תקנון למפרסם

תקנון למפרסם באתר north-tlv.co.il

אישור הזמנת העבודה על ידי מזמין הפרסום יהווה גם אישור מלא וסופי לכל התנאים הכלליים המפורטים להלן, ועל כן מומלץ לקרוא אותם בעיון קודם לאישור ההזמנה.

 1. פירוט לגבי השירות שיינתן למזמין במסגרת הפרסום, כגון תכולת הפרסום והיקפה יופיע בפרטי ההזמנה.
 2. המזמין יהיה חייב לשתף פעולה לצורך עיצוב מודעת הפרסום, כתיבת מלל פרסומי, אספקת תמונות ,קבצים וכיו"ב ויעביר את תכולת מודעת הפרסום לידי שרון ויזל מנהלת האתר תוך 5 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה .
 3. המזמין יוכל להעביר פרטים כגון טקסט פרסומי ,תמונות ,סרטונים ועיצובים שהוא מבקש לכלול ,כל אחריות לגבי עיצוב הפרסומים ,קניין רוחני ,שמירת זכויות חלה על המזמין.
 4. שרון ויזל מנהלת האתר תדאג לפרסם את המודעה בתוך 3 ימי עסקים לכל היותר מרגע שנמסר לה תוכן הפרסום ובתנאי שעמד בדרישות המקדימות שסוכם לגבם בהזמנה לגבי כמות מילים ,גודל המודעה ,התמונה ,היקף הפרסום.  בנוסף לכך מובהר בזאת ומוסכם על המפרסם, כי השירות הניתן על אתר north-tlv.co.il הוא שירות פרסום בלבד, ואינו כולל התחייבות כלשהי לגבי היקף הפרסום ,הצלחתו , וכמות חשיפתו הפוטנציאלית בקרב מתעניינים פוטנציאליים שאינה תלויה באתר.
 5. הפרסום יוצג ברצף ע"פ התקופה שנקבעה בהזמנה, המזמין אף יהיה רשאי לבקש הסרה של הפרסום לפני מועד תום התקופה שהוגדרה בהזמנה המקורית אולם לא יפוצה בגין הפרש הימים שלא פורסמה המודעה מיום ההסרה ועד תום התקופה .בתום תקופת הפרסום שסוכם לגבה בהזמנה ,מודעת הפרסום תוסר מהאתר ללא חובת עדכון המזמין והמזמין יוכל לחדש את תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת בתשלום חודשי.
 6. בתום התקופה שסוכם לגבה בהזמנה מנהלת האתר לא תהייה אחראית למידע שהועבר לה ושומרת לעצמה את הזכות למחוק ולהסיר לחלוטין מאחסון האתר כל תמונה ו/או סרט ,ו/או קבצים ו/או מלל ו/או טקסט או תגובות שקשורות לפרסום.
 7. מנהלת ובעלת האתר מצהירה כי אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל נזק, שעלול להיגרם למפרסם המזמין בקשר לאתר ,במידה והמזמין המפרסם ייתבע או יקבל תלונה כלשהי לגבי הפרסום הוא מתחייב להודיע על כך למנהלת האתר ובמידת הצורך יישקלו שינויים ,עדכונים בפרסום או אף הסרת הפרסום במידה ואינו עומד בתקנון האתר.
 8. חוקיותו של הפרסום ו/או כשרותו המשפטית, וכל התוכן או הפרטים המופיעים בפרסום, באחריות המזמין בלבד ,שרון ויזל מנהלת האתר לא תישא באחריות בין בעקיפין או במישרין בדיוקו של הפרסום ,כשירותו או חוקיותו.
 9. המזמין מתחייב למסור כל שינוי שיבוצע בפרטי ההתקשרות באופן מיידי למנהלת האתר .מנהלת האתר לא תישא באחריות לאי דיוקים וטעויות שבוצעו בפרטי ההתקשרות ,באחריות המזמין לבדוק את המודעה ולדווח מייד על שינויים ,עדכונים או טעויות במודעה .
 10. אתר north-tlv.co.il בעתיד יכול להיות שיכלול אפשרות להוסיף תגובות באתר ודירוג מפרסמים באתר .מזמין הפרסום מתחייב כי לא יהיו לא טענות  ו/או דרישות ו/או תביעות בין בישירין ובין בעקיפין, כלפי מנהלת האתר  בגין תגובות בפורומים ,הודעות של משתמשים ,העלאת תכנים וטקסטים ודירוג המודעה ו/או הפרסום ו/או העסק ו/או העיסוק ו/או הפרסום שפורסם .
 11. תקופת ההתקשרות בין החברה למזמין, תהא למשך תקופה מוסכמת מראש וכנגד תשלום חודשי קבוע.
 12. מזמין הפרסום מודע ,מצהיר ומסכים כי הוא נושא באחריות לתכנים הפרסומיים ופרטי המידע במודעה שהעביר ומנהלת האתר לא תיקח חלק באחריות זו.
 13. המזמין המפרסם מתחייב לעדכן את מנהלת האתר במידה ופרטי ההתקשרות שלו עודכנו או שונו מהפרטים המופיעים בהזמנה המקורית.
 14. מנהלת האתר תהיה רשאית לסרב לספק את הפרסום, במידה ולפי שיקול דעתה תהיה מניעה משפטית או אחרת, לפרסם תכנים מסוימים של מזמין הפרסום.
 15. המזמין יוכל לבטל את ההזמנה תוך 14 יום מאישור ההזמנה אולם המזמין המפרסם באתר לא יהיה זכאי להחזר כספי בגין ביטול הפרסום באתר במהלך התקופה שההזמנה תקפה לגבה.
 16. במקרה של סגירת עסק המפרסם, ביטול הפרסום יעשה לפי שיקול דעת של מנהלת האתר.
 17. מזמין הפרסום מתחייב כלפי מנהלת האתר כי המידע ו/או התכנים הפרסומיים שיועלו לאתר ו/או קבצים ,מדיה ו/או כל חומר אחר שיועברו על ידו למנהלת האתר לא יכללו: מידע ו/או תוכן שאסור ע"פ חוק לפרסם ,לדוגמה המזמין מתחייב לא להפר בכל דרך זכויות קנייניות של אחרים, לא להפר זכויות יוצרים או סימני מסחר , לא לפרסם תכנים טורדניים, מעליבים, עויינים, מאיימים, גסים ,גזעניים או בעלי הפלייה ו/או תוכן שעלול להוות לשון הרע או פגיעה בפרטיות, לא לחשוף פרטים מזהים של קטינים, כמו כן לא לפרסם תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני או בוטה או כל תוכן שעלול לגרום להטעיית הצרכן המשתמש\גולש .
 18. במידה והמפרסם עשה שימוש בתכנים שאינם פרי יצירתו ויתגלה כי הם בעלי זכויות קניין וזכויות שמורות של ספק צד שלישי אחר וצד זה יעלה טענות כנגד אתר north-tlv.co.il. המפרסם ישפה את מנהלת האתר בגין כל טענה או תביעה שתופנה כלפיה בהקשר זה או בהקשר של נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שנגרמו. המפרסם המזמין מצהיר ומסכים מראש כי כל האחריות בענין זה מוטלת על המפרסם לבדו.
 19. במידה ולטובת הפרסום מנהלת האתר תפתח תוכניות פרסום מיוחדות כגון עיצובים מיוחדים ו/או שימוש בחומר ויזואלי ייחודי ,שימוש בתמונות מיוחדות וסרטים מיוחדים המזמין המפרסם לא יוכל לעשות בהם שימוש כלשהו מעבר לאתר north-tlv.co.il .
 20. במידה ויהיה פיגור בתשלום כלשהו בעבור הפרסום העולה על 3 ימי עסקים, מנהלת האתר תוכל לבטל את ההתקשרות עם המזמין המפרסם,
 21. פרטי ההתקשרות שיועברו למנהלת האתר ,הם הפרטים המזהים של העסק המפרסם וכל שליחת הודעה לפרטי התקשרות אלו מחייבים את המזמין המפרסם .

 

 

תגובות
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support