תנאי שימוש ותקנון אתר

תנאי שימוש ותקנון אתר north-tlv.co.il

השירותים והגלישה באתר מותנים בהסכמת כל הגולשים והמשתמשים לכל האמור בתקנון זה:

 1. רקע כללי :אתר North-tlv.co.il הוקם ,מתוחזק ,בבעלותה ,ביוזמתה ובהתנדבותה של שרון ויזל להלן מנהלת האתר ,תושבת קהילת צפון ת"א שהחליטה באופן יזום והתנדבותי ליזום וליצור שיתוף קהילתי ממוקד לכל תושבי שכונות צפון ת"א במטרה לתת מענה לנושאים שעולים בקהילת צפון ת"א ,לשתף מידע רלוונטי נחוץ ועדכני לכל תושבי השכונות בצפון ת"א ולכל התושבים שמתכוונים לגור באזור ,עדכונים חשובים ,הגברת ערנות לתהליכים, מפגעים ,אירועים חברתיים ,חדשות ושינויים והיבטים חברתיים הנוגעים לכל תושבי קהילת צפון ת"א.שרון ויזל הינה פרילנסרית מומחית בפיתוח אתרי אינטרנט וקידום אתרים בסביבת וורדפרס ,בעלת תואר שני בסוציולוגיה מאוניברסיטת ת"א ותואר ראשון בתקשורת וניהול מהמכללה למנהל.
 2. בכל שאלה ,בעיה או טענה ניתן לפנות למנהלת האתר והיא תעשה כל שבאפשרותה לתת מענה מהיר לפניה ,ניתן לפנות באימייל info@north-tlv.co.il .
 3. בשימוש וגלישה באתר זה אתה מסכים למעשה לפעול ע"פ כל הכללים המפורטים בתקנון זה והמתוארים להלן ומאשר שקראת תקנון זה ומסכים לכל התנאים המופיעים בו ,במידה ואינך מסכים עם התנאים המפורטים בתקנון אתה מתבקש לא לגלוש בו ולעשות שימוש כלשהו באתר.
 4. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר אולם זה נבחר כך רק מטעמי נוחות והתנאים מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.
 5. ראוי לציין כי בפוסטים ,מאמרים, ידיעות, כתבות, נתונים, ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתפרסם באתר "north-tlv.co.il"  אין משום המלצה או חוות דעת. כל קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר "north-tlv.co.il" הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.
 6. המשתמש \הגולש באתר ”north-tlv.co.il”  מתחייב ומצהיר כי לא יעדכן הודעות ו/או תגובות ו/או מסרים בעלי חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני  בוטה ו/או חומר/תכנים העלולים לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים או כל חומר המזהה אותם ו/או כל חומר שאינו חוקי ו/או חומר שמעודד, תומך, מסייע, או מהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או מדינה ריבונית אחרת ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים או העלול להפר צווים שיפוטיים ו/או העלול בצורה עקיפה או ישירה לפגוע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה בצורה ישירה או עקיפה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע או העלול להוות לשון הרע על אדם  בצורה עקיפה או ישירה ו/או פוגע בפרטיותו של כל אדם ואדם ו/או גורם להפלייה כלשהי ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכנים ברכישה, לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.
 7. מנהלת האתר "north-tlv.co.il" אינה אחראית בכל דרך שהיא לא במישרין ולא בעקיפין לתכנים, לנתונים, לפרסומים ,לפוסטים, לאלמנטים הויזואליים או לקישורים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים, המקושרים בקישוריות דרך כתבות, פרסומות ידיעות ,פוסטים וכו' שמתפרסמות באתר "north-tlv.co.il ".כמו כן מנהלת האתר אינה אחראית לתוכן הנתונים ,למדויקות ,לאימות ולנכונות המודעות הפרסומות והידיעות המתפרסמות באתר "north-tlv.co.il".
 8. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, פוסט , תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תמונה ,סרט ,תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר  "north-tlv.co.il" או מטעמו של אתר "north-tlv.co.il" שייך באופן בלעדי לאתר "north-tlv.co.il" ובבעלות מנהלת האתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בנ"ל, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של מנהלת האתר מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר "norh-tlv.co.il" באמצעות הסכמים שונים בין אתר "north-tlv.co.il" לבין אותם צדדים.
 9. במידה והמשתמש\הגולש הפר את ההוראות בתקנון זה ו/או פגע בזכויות צד שלישי באופן ישיר או עקיף בשל פרסום תגובות ו/או הודעות ו/או העלאת קבצים ותמונות ו/או כל הפרה אחרת המוזכרת בתקנון המשתמש מתחייב ומצהיר כי יפצה ו/או ישפה את מנהלת האתר בגין כל סכום הנזק הכספי שיגרם.
 10. מנהלת האתר כתושבת קהילת צפון ת"א החליטה להקים אתר עבור תושבי קהילת צפון ת"א בלבד ולכן האתר אינו מתמקד בתושבי דרום ו/או מרכז העיר ו/או בעיר אחרת ו/או יישוב אחר ו/או מועצה אחרת במדינת ישראל זאת הוחלט על ידה בכדי למקד ידיעות רלוונטיות עבור השכונות הקרובות למקום מגוריה בהם היא מעורבת קהילתית וחברתית. המשתמש \הגולש באתר מצהיר מסכים ומודע כי לא יהיו לו שום טענות ו/או תלונות לגבי הפלייה חברתית כלשהי וכל כוונת מנהלת האתר היא ליצור מיקוד ,שיתוף חוויות ,קהילתיות באזור מגוריה ובאזור בו היא פעילה חברתית וקהילתית ומרגישה שתרומתה לקהילה תיהייה האפקטיבית ביותר ע"י הקמה ,ניהול ותחזוקה של אתר זה, כמו כן מנהלת האתר מכירה את השכונות הצפוניות בת"א בצורה טובה יותר מעודכנת ומתעדכנת בצורה טובה יותר לגבם ולכן החליטה ליצור מיקוד בשכונות הצפוניות של שכונות ת"א. במידה והמשתמש \גולש באתר מרגיש מופלה מאיזושהי סיבה או נפגע מאיזושהי כתבה ,פוסט ,תגובה או איתר מידע שאינו מדויק ו/או מעוות באתר ,ו/או אינו נכון בידיעות ,פרסומים,תגובות המשתמש \גולש באתר מוזמן לשלוח אימייל למנהלת האתר באימייל המפורסם הנ"ל לבדוק את העניין והיא תעשה כל שביכולתה לענות בהקדם .
 11. חלק מהמידע ,הפרסום, התמונות ,הסרטים, הקבצים והתכנים אשר מוצגים באתר הינם בהסכמים בין מנהלת האתר לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו למנהלת האתר לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם ולשווק, להשתמש ,למסור ו/או למכור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או התמונות, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב.
 12. השימוש באתר "north-tlv.co.il" מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי השימוש הכלולים במסך זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר "north-tlv.co.il" ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.
 13. משתמש שגלש בדפי האתר או השתמש באתר או טרם החל לגלוש באתר”north-tlv.co.il” .מודע ומצהיר כי כל האמור בתקנון זה הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים.
 14. המשתמש ו/או המפרסם באתר מתחייב לא לשלוח כל הודעה,SMS ,אימייל, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו חוקי  ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או הפליה ועלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
 15. המשתמש מצהיר כי בכל מקרה מסוג זה, לא יהא רשאי להעלות טענה ביחס עם הסכמתו לכל תנאי בתקנון אתר "north-tlv.co.il"
 16. המשתמש \גולש באתר מצהיר ומסכים , כי תקנון זה מחייב את הצדדים בלבד ולא תקנונים אחרים.
 17. המשתמש \גולש באתר מצהיר, ומסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, להיות נמען להודעות פרסומיות שיכול להיות יישלחו אליו מהאתר מעת לעת ,למרות זאת ,המשתמש \הגולש באתר יוכל  לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באתר ומצוינת בתקנון זה למנהלת האתר להסרתו מרשימת התפוצה בכדי שלא יישלח אליו חומר פרסומי.
 18. ידוע ומוסכם על המשתמש\גולש באתר כי מנהלת האתר אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.
 19. המשתמש מודע ומצהיר כי בכל מקרה מסוג זה, לא יעלה אף טענה ביחס להסכמתו לכל תנאי בתקנון האתר.
 20. המשתמש באתר מתחייב לא להתחזות לאדם ו/או לספק אחר או לכל גורם אחר.
 21. המשתמש \הגולש באתר"north-tlv.co.il" מתחייב ומצהיר, כי ההודעות ו/או תגובות ו/או מסרים שיתפרסמו על ידו לא יפרו באיזושהי צורה הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או עלול לפגוע או חומר שמפר זכות קניינית שבידי אחרים .
 22. במקרה מסוג זה המשתמש יפצה ללא הוכחת נזק לטובת מנהלת האתר בסכום שיהיה הסכום המקסימילי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרעו/או חוק זכויות יוצרים, ובכל מקרה הסכום שיהיה הגבוה מבינהם, לפי האירוע ולפי המועד שבוצע ההפרה.
 23. מנהלת אתר "north-tlv.co.il" תהיה רשאית לפעול כאמור לפי שיקול דעתה המוחלט, לגבי כל מידע ו/או חומר אשר עומד בסתירה ו/או מפר את התנאים המפורטים בכתב זה וזאת בלא שנתן על כך הודעה מראש לכותב ו/או לשולח ו/או למשתמש: אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש  לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי רשות מוסמכת.אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של  הוראות ותנאים אלו. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת אינטרסים של אתר "north-tlv.co.il".
 24. מנהלת האתר תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש\גולש שיפר תקנון זה בכל האמצעים האפשריים שעומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו של כל גולש\משתמש לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה ולכל גורם ביטחוני או ממשלתי שידרוש.
 25. אתר" "north-tlv.co.il עושה שימוש בכלי המחקר Google Analytics על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי הגולש, באילו אתרים אחרים ביקרו הגולשים קודם לשימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות גולשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics הזמינים בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google הזמינה בכתובתhttp://www.google.com/policies/privacy/..  ,באפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של הדפדפן Google Analytics Opt-out Browser Add- on  אשר זמין בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 26. אתר "north-tlv.co.il" נוקט אמצעים לאבטחת המידע באתר, אולם מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי האתר. מובהר בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג' לאתר "north-tlv.co.il" או מכל סיבה אחרת, לא תחול על מנהלת אתר "north-tlv.co.il" כל אחריות לפיצוי המשתמש, ולכן מופנית תשומת לב המשתמש לנושא זה מראש.
 27. המשתמש יכול להשתמש במידע רק לרשותו האישי ומתחייב שלא לבצע או להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין אם זה יהיה בתמורה ובין שלא בתמורה, ובשום פנים לא לשימוש מול צד ג' כלשהו.
 28. אתר "north-tlv.co.il" אוסף באופן סטנדרטי מידע כללי על המבקרים באתר כגון – מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר ומשך הזמן שארך הביקור באתר. יש להדגיש כי המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך.
  המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף תוך שימוש בתיקיה ממוחשבת לצרכי מאגרי מידע (Web Server Log) ו"עוגיה" ("Cookie"). ה"עוגיה" היא פיסת מידע אשר נשלחת מהאתר אל המחשב של המבקר/משתמש ומאוחסנת בדיסק הקשיח של המבקר/משתמש. השימוש ב"עוגיה" נועד לשם מעקב אחרי ביקורים חוזרים באתר. אתר "north-tlv.co.il" מבקש לציין ולהדגיש, כי למרות וקיימת האפשרות שאתר "north-tlv.co.il" ישלח "עוגיות" למחשבי המבקרים/משתמשים באתר, במצבים מסוימים, אין אתר "north-tlv.co.il" יודע את זהותם ו/או כל פרט אישי אחר לגבי אותם מבקרים/משתמשים אלא אם אותם מבקרים בחרו לספק לאתר "north-tlv.co.il" פרטים מזהים כאמור.
 29. המשתמש \הגולש יודע ומסכים, כי החברה רשאית למחוק, לתקן, לערוך ו/או להסיר הודעות,תמונות תרשימים ,שרטוטים, דוחות ,קבצים בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל מידע או חומר מהפורומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מנהלת האתר וזאת מבלי לתת על כך הודעה למשתמש \גולש באתר.
 30. על השימוש באתר "north-tlv.co.il" יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 31. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר "north-tlv.co.il", הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 32. לא ניתן לפרסם מידע או תוכן מאתר " north-tlv.co.il" באתרים אחרים אלא אם כן התקבלה בכתב הסכמה מראש ובכל מקרה במידה ותהיה הסכמה בכתב חלה חובת ביצוע ההוראות המופיעות בתקנון זה .
 33. אתר "north-tlv.co.il "יאפשר למשתמשים להשתתף בפורומים שמועלים לאתר בנושאים שקשורים לתוכן האתר כמו כן ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל מועד שיחליט אתר " north-tlv.co.il"יוכל להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעם האתר ,לעיין בתגובות שנכתבו או הועלו על ידי המשתמשים ובמקרים מסויימים אף להסיר תגובות שאינן עומדות בתקנון.
 34. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה.
 35. השירותים והפרסומים מוצעיםIS – AS ,באתר מתפרסם מידע מגוון, הכולל כתבות, תמונות, תכנים, ידיעות, מפות, מאמרים, תרשימים ,קבצים ,פרסום, טבלאות ומידע מגוון. המידע מאופשר למשתמש בלבד ועשוי להתעדכן מעת לעת. מומלץ לבצע בדיקה עצמאית לוידוא ונכונות התכנים במידת ספק גם לגבי עדכונים כלכליים וגם בשאר התחומים אין בפרסום המידע כדין המלצה או ייעוץ, מנהלת האתר מצהירה כי אינה אחראית בשום אופן ,לא ישיר ולא עקיף לאיכות התכנים ו/או כל בעיה שעלולה להיווצר ו/או מחדל אשר עלול להיות קשור לתכנים ו/או בקשר כלשהו לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו.
 36. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. בנוסף, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. עוד, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
 37. מנהלת אתר" "North-tlv.co.il תהיה רשאית להפסיק את פעילותה ו/או פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש \הגולש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בעניין זה.
 38. ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, שידור, או של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
 39. המשתמש מצהיר ומסכים שידוע לו כי כל התגובות וההודעות שנכתבות באתר או קבצים שיועלו מוצגות ומוצגים כפי שהן (AS IS), ההודעות  אינן מסופקות ו/או נערכות על ידי החברה והן מוצגות בפורומים כפי שהן, אתר " north-tlv.co.il" אינו בודק את מהימנותן של תגובות או הודעות מסוג זה, הודעות או תגובות אלו עלולות להיות לא מדויקות ולא נכונות ואתר" north-tlv.co.il" מראש מצהיר כי אינו נושא באחריות לכל אי דיוקים, תיאורים ,תגובות, הודעות, מסרים ,עדכונים ,טעויות ,אי התאמות או לכל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או עריכה ו,או שימוש בפורומים ו/או בהודעות ו/או בקבצים שיועלו.
 40. המשתמש יודע ומסכים כי מנהלת האתר עושה כל שביכולתה לדאוג למהימנות המידע באתר אולם ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש ולגולש באתר ועל כן מנהלת האתר לא תהייה אחראית בכל צורה שהיא לפרשנות נוספת או אי דיוקים במידע.
 41. לעתים יבוצעו קישורים מהאתר לאתרים נוספים באינטרנט. מנהלת האתר אינה אחראית בכל צורה שהיא ,ישירה או עקיפה לכל תוכן המידע המוצג באתרים אלה ואין באפשרות מנהלת האתר לבדוק את דיוקו ומהימנותם המוחלטת של תכנים אלו ועל כן האחריות בשימוש במידע זה חלה על המשתמש והגולש באתר בלבד.
 42. המידע המתפרסם באתר עלול להיות כולל אף מידע שפורסם ע"י משתמשים .מנהלת האתר אינה אחראית בכל צורה שהיא בין בעקיפין או בישירין למידע ו/או לדעות כלשהם שמידי פעם יתפרסמו על ידי משתמשים וגולשים. מנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בין בעקיפין ובין במישרין למודעות, פרסומים ,תגובות או כל הצעות והמלצות שיתפרסמו באתר מטעם משתמשים או גורם צד שלישי ואף מנהלת האתר אינה אחראית בין בעקיפין ובין במישרין לכל תוצאה שעלולה לצוץ מפרסום זה.
 43. מנהלת האתר אינה מתחייבת לזמינות האתר ללא הפסקות ,לעתים תבוצע תחזוקת אתר והאתר עלול להיות לא זמין למשתמשים במהלך תחזוקה ו/או כשלים ו/או תקלות טכניות שאינן תלויות במנהלת האתר ,באתר מושקעת טכנולוגיה מרבית לאבטחתו אולם אינו חסין באופן מוחלט כמו שאר האתרים בעולם האינטרנט.
 44. במקרים מסוימים מנהלת האתר רשאית לדרוש מהמשתמשים למלא טופס הצטרפות הכולל הנחיות מפורטות כיצד לעדכנו.
 45. כל הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע המאובטח ויעשה בו שימוש רק ע"פ הוראת דין וחוק.
 46. המשתמש \הגולש באתר מוסר בזאת רשות והסכמתו למנהלת האתר לעשות בפרטים שנמסרו בטופס ההצטרפות כל דבר המותר על פי דין והדורש הסכמתו.
 47. מנהלת האתר אינה מחייבת הרשמה לאתר או מילוי פרטים כלשהם אולם לקבלת שירותים מתקדמים יהיה צורך למלא טופס פרטים אישיים.
 48. מנהלת האתר בכל מקרה  תהיה רשאית  לעשות שימוש בצורה מלאה בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים באמצעות הטופס באתר במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, וזאת על מנת לשמור על קשר עם המשתמשים לשלוח עדכונים לגבי מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי האתר או NewsLetter לגבי פוסטים חדשים ועדכונים חדשים. בנוסף, מנהלת האתר תהיה רשאית לעשות שימוש במידע זה למטרות שיווקיות ופרסום ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנצטברו ונאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' בכפיפות לאי זיהוי פרטי המשתמש.
 49. מנהלת אתר " "North-tlv.co.il שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי ועדכון של התקנון יחייב את המשתמשים והגולשים באתר מרגע עדכון התקנון כמו כן המשתמש\ הגולש באתר לא יוכל לטעון כי לא התעדכן בשינויים בתקנון שכן הוא מחויב מידי פעם להתעדכן בשינויים ובעידוד מנהלת האתר
 50. מנהלת האתר תהיה רשאית לגבות תשלומים בגין פרסום באתר ,המשתמש \גולש באתר מצהיר ויודע כי באתר יפרסמו מעת לעת ספקים צד שלישי ,אין לראות בפרסומים באתר כהמלצה ,חוות דעת או ייעוץ של מנהלת האתר ,כמו כן מנהלת האתר לא תיקח אחריות לפרסום שאינו נכון ו/או מדוייק ו/או חריג ו/או ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או ייעוץ כללי לא בעקיפין ולא במישרין וכמו כן מנהלת האתר לא תבדוק ותאמת את הפרסומים וממליצה למשתמש\גולש לבדוק בעצמו ולעמוד על דיוקם של הפרסומים.
 51. המפרסם באתר נדרש לעמוד בתקנון למפרסם המופיע באתר זה.

 

 

תגובות
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support